ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี

กระทรวงศึกษาธิการ สังกัด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

Special Education Center of Chanthaburi

ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซต์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี Special Education Center of Chanthaburi สร้างโอกาสทางการศึกษ พัฒนาศักยภาพคนพิการ
เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

สีประจำศูนย์ฯ

ปรัชญา

หน่วยบริการ 10 อำเภอ

หน่วยบริการเมือง

หน่วยบริการท่าใหม่

หน่วยบริการนายายอาม

หน่วยบริการแก่งหางแมว

หน่วยบริการเขาคิชฌกูฏ

หน่วยบริการมะขาม

หน่วยบริการสอยดาว

หน่วยบริการโป่งน้ำร้อน

หน่วยบริการขลุง

หน่วยบริการแหลมสิงห์

การให้บริการ
บริการระยะแรกเริ่ม
บริการผู้พิการ 9 ประเภท
บริการทางการศึกษา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานคณะ กรรมการขั้นพื้นฐาน

 

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี
     
     
 
 
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ คลองภักดีรำไพ
 
 

 

 

 

 

 

 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี  โทร 039-480-270 Fax 039-480-271

57/22 หมู่ 7 ตำบล ท่าช้าง อำเภอ เมือง จังหวัด จันทบุรี 22000