ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี

กระทรวงศึกษาธิการ สังกัด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

Special Education Center of Chanthaburi

ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซต์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี Special Education Center of Chanthaburi สร้างโอกาสทางการศึกษ พัฒนาศักยภาพคนพิการ
โครงสร้างบริหารงาน

  กลุ่มบริหารงานวิชาการ

  กลุ่มบริหารแผนงาน

  กลุ่มบริหารงานทั่วไป

  กลุ่มบริหารงานบุคคล

  กลุ่มบริหารงานกิจการพิเศษ

การให้บริการ
บริการระยะแรกเริ่ม
ความพิการ 9 ประเภท
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำนักงาน คณะกรรมการขั้นพื้นฐาน

 สำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ

 

 

 

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี
     
     
 
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ คลองภักดีรำไพ
 
 

 

 

 

 

 

 

 
     
 
 
 
 
หน่วยบริการ 10 อำเภอ

  หน่วยบริการเมือง

  หน่วยบริการท่าใหม่

  หน่วยบริการนายายอาม

  หน่วยบริการแก่งหางแมว

  หน่วยบริการเขาคิชฌกูฏ

  หน่วยบริการมะขาม

  หน่วยบริการสอยดาว

  หน่วยบริการโป่งน้ำร้อน

  หน่วยบริการขลุง

  หน่วยบริการแหลมสิงห์

 
 

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี  โทร 039-480-270 Fax 039-480-271

57/22 หมู่ 7 ตำบล ท่าช้าง อำเภอ เมือง จังหวัด จันทบุรี 22000